More Story

ไม่รู้เคยได้ยินสำนวนนี้กันรึเปล่า Close, but no cigar. (ใกล้เคียง แต่ no cigar นะ)

Cigar คือบุหรี่ราคาแพงในสมัยก่อนครับ เลยมักกลายเป็นสิ่งของที่คนชอบมอบให้กันเป็นของสมนาคุณ...