More Story

ถ้าคุณรู้สึกว่า ตัวเองโง่ภาษา เรียนให้ตายยังไงก็ได้แค่นี้...

ผมมีวิธีครับ ทำยังไงรู้ไหม? "ทิ้งทุกอย่างที่รู้ให้หมด!" อ่านไม่ผิดครับ...