More Story

ส่วนตัวไม่ชอบห้างเมืองไทยอ่ะ

คือ คิดอะไรไม่ออกไปห้าง หิวไปห้าง ซื้อของไปห้าง เจอกันที่ห้าง ร้อนก็ไปห้าง ดูหนังก็ไปห้าง มันสะดวกสบายจริงครับ แต่ส่วนตัวชอบของเมืองนอก ที่ทุกอย่างอยู่แบบกระจัดกระจายมากกว่าอ่ะ! มันดูมี...