More Story

4 วิธีเอาตัวรอด..กับความสัมพันธ์แบบ LDR

ไม่ง่ายเลยนะ การ Keep ความสัมพันธ์แบบ LDR ในช่วงโควิด และไม่ง่ายเลยนะ กับการทนรอใครสักคนโดยไม่รู้ถึงจุดหมาย หลายคนหน้าไม่เจอกันแรมปี หลายคนคบ...